UA
flowers flowers 2 3

Dr hab. n. med. Andrzej Bieniek

Dr hab. n. med. Andrzej Bieniek w latach 1979-1985 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po ukończeniu rocznego stażu podyplomowego rozpoczął pracę lekarską w IV Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Rydygiera we Wrocławiu (kierownik: prof. Leopold Oleszkiewicz). W 1988 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. W następnym roku rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Plastycznej Szpitala Kolejowego we Wrocławiu (ordynatorzy:  dr n med. Zygmunt Kratochwil, dr n. med. Tadeusz Myczkowski).

W 1994 r. uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii plastycznej a także rozpoczął pracę w Oddziale Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu (usytuowanego w obrębie Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii). W roku 1996 obronił pracę doktorską pt: „Doświadczalne badania biozgodności i wytrzymałości mechanicznej nowego kompozytowego materiału korundowego w aspekcie zastosowań klinicznych [Akademia Medyczna we Wrocławiu, promotor prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall].

W 2012 w Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu chirurgii plastycznej  (temat pracy: „Własne modyfikacje metody chirurgii mikrograficznej Mohsa w leczeniu nowotworów  skóry”). W tymże Oddziale Chirurgii Plastycznej pracował przez 22 lata – do roku 2016 r., ostatnio w charakterze Lekarza Kierującego. Jest autorem trzech książek; „Podstawowy Kurs Chirurgii Skóry”,  „Tumescencyjne znieczulenie nasiękowe i jego znaczenie we współczesnej  chirurgii” oraz „Rak skóry – leczenie metodą Mohsa”. Ponadto opublikował: 17 rozdziałów książkowych poświęconych nowotworom skóry, schorzeniom dermatologicznym podlegającym leczeniu operacyjnemu, chirurgii i dermatologii estetycznej, a także ponad 50 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, oraz ponad 100 prezentacji kongresowych.

Doskonalił umiejętności zawodowe podczas licznych staży w wielu zagranicznych ośrodkach dermatochirurgii i chirurgii plastycznej, m.in. w Akwizgranie, Hamburgu, Stuttgarcie, Monachium, Kolonii, Dreźnie, Tybingi, Paryżu, Lizbonie, Eindhoven, Debreczynie, Trieście, Tel Awiwie. Zajmuje się chirurgią plastyczną – estetyczną, a także chirurgicznym (zabiegowym) leczeniem chorób skóry (głównie nowotworów skóry ze szczególnym naciekiem na chirurgię mikrograficzną Mohsa) a także – ropnego zapalenia gruczołów apokrynowych (hidradenitis suppurativa), czyli trądziku odwróconego (acne inversa).

Dorobek naukowy dr hab.  n. mad. Andrzeja Bieńka

Publikacje opublikowane drukiem z dziedziny onkologii dermatologicznej:

 1. Szepietowski JC, Wąsik F, Szybejko-Machaj G, Bieniek A, Schwarz RA: Brooke-Siegler syndrome, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology2001;15:346-349
 2. Salomon J, Bieniek A, Baran E, Szepietowski J C: Basal cell carcinoma on the eyelids: own experience. Dermatol Surg 2004;30: 257-263
 3. Bieniek A., Szepietowski JC, Bialynicki-Birula R, Salomon J, Kuniewska B, Okulewicz-Gojlik D: Surgical treatment of malignant tumors located on eyelids.Kosmetische Medizin 2005;1:4-11
 4. Bieniek A, Wąsik F, Cisło M, Kuniewska B, Włodarczyk M: Chirurgia mikrograficzna- przegląd metod. Praca poglądowa., Przegląd Dermatologiczny, 1997,84, 453-462.
 5. Bieniek A, Cisło M, WąsikF, Kuniewska B, Włodarczyk M, Salwa A, Pieczaba E:Zastosowanie chirurgii mikrograficznej w leczeniu nowotworów skóry- doświadczenia czteroletnie, Przegl. Dermatol. 1998, tom 85, nr 6, 417-425
 6. Bieniek A, Wąsik F, Cisło M, Kuniewska B, Woźniak Z: Zasady kwalifikacji do leczenia raków skóry różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii mikrograficznej Mohsa, na podstawie doświadczen własnych, Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa, 1999, 1, 1, 17-21
 7. Birula-Białynicki R, Wąsik A, Wąsik.F, Bieniek A: Przypadek olbrzymiego atypowego acanthoma clarocellulare (acanthoma clarocellulare Degos 1962), Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa, 1999, 1, 1, 23-25, ISSN 1507-5516
 8. Bieniek A, Cisło M, Wąsik F, Kuniewska B, Włodarczyk M: Chirurgia mikrograficzna- czteroletnie doświadczenia (micrographic surgery, four years of experience): Współcz. Onkol – 1999 R.3 nr 2, s 71-73, bibliogr.10 poz., summ
 9. Bieniek A, Barancewicz- Łosek M, Maj J, Szybejko-Machaj G: Stany przedrakowe i raki skóry. Family Medicine and Primary Care Review 2005,7, 2: 367-375
 10. Bieniek A, Matusiak Ł, Cisło M, Woźniak Z, Maj J, Barancewicz-ŁosekM, Szybejko-Machaj G: Rak brodawkujący (carcinoma verrucosum) spektrum objawów klinicznych i histologicznych, Postępy Dermatologii i Alergologii, 2006; 2:57-66
 11. Dorobisz A, Frączek M, BieniekA, Kręcicki T: N3 neck disease in the course of small (T1) laryngeal cancer. Adv Clin Exp Med 2006, 15, 2, 393-397
 12. Bieniek A, Słowik M, Białynicki-Birula R, Kuniewska B, Okulewicz-Gojlik D, Szepietowski J: Leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych powiek, Przegląd dermatologiczny; 2006;93:455-461
 13. Jankowska-Konsur A, Maj J, Bieniek A, Hryncewicz-Gwóźdź A. Przerzuty nowotworowe do skóry Przegląd Dermatologiczny 2006;6:707-712
 14. Bieniek A, Matusiak Ł: Program edukacyjny dermatologia: rak brodawkujący, Med Dypl 2006 Vol15, Nr 7; 116-118, Opis przypadki i pytania,Nr 10: 156-157, 166 komentarz
 15. Matusiak Ł, Bieniek A: Program edukacyjny- dermatologia; Czerniak złośliwy, Med Dypl 2006, Vol 15 Nr 12 ;94-96 -Opis przypadku i pytania testowe, 2007;Vol 16 Nr 3:94-95- komentarz
 16. Bieniek A, Frączek M, Cisło M, Maj J, Szybejko-Machaj G, Barancewicz-Łosek M, Woźniak Z, Okulewicz-Gojlik D, Kręciki T Nowotwory skóry nosa – epidemiologia i metody leczenia. Dermatologia Kliniczna 2007;9:165-169
 17. Andrzej Bieniek, Łukasz Matusiak, Danuta Okulewicz-Gojlik, Zbigniew Kulas, Grzegorz Lis, Elżbieta Pawlik: Terapia fotodynamiczna w dermatologii – przegląd metod. Dermatologia Kliniczna 2007; 9:257-261
 18. Więckiewicz W, Bieniek A, Predel D, Okulewicz-Gojlik D, Lewandowski B: Prostetic treatment with epithesis in a patient after total rhinectomy. Polish J. of Eviron.Stud 2008;17:No 6a, Part I;223-228

Doniesienia zjazdowe krajowe z dziedziny onkologii dermatologicznej

 1. A.Bieniek, M.Cisło, F.Wąsik, B.Kuniewska”Zastosowanie zmodyfikowanej metody Mohsa w leczeniu nowotworów skóry – doniesienie wstępne.” XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995, streszczenia, 36.
 2. A.Bieniek, B.Kuniewska, H.Knakiewicz, F.Wąsik”Rekonstrukcja ubytków tkanek po leczeniu nowotworów skóry zmodyfikowanym sposobem Mohsa” XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995, streszczenia, 38
 3. A.Bieniek, B.Kuniewska, H.Knakiewicz, F.Wąsik” Rekonstrukcja ponowotworowych ubytków tkanek nosa”XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995, streszczenia, 206.
 4. A.Bieniek, B.Kuniewska, H.Knakiewicz, F.Wąsik”Rekonstrukcja skrzydła i bocznej ściany nosa po leczeniu raka podstawnokomórkowego zmodyfikowanym sposobem Mohsa” XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995, streszczenia, 214.
 5. F.Wąsik, M.Zabel, B.Kuniewska, A.Bieniek „Carcinoma neuroendocrinale (Merkel cell carcinoma)”XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995, streszczenia, 28.
 6. F.Wąsik, M.Miklaszewska, A.Bieniek „Xantogranuloma juvenile perstans” XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995, streszczenia, 47.
 7. A.Bieniek, M.Cisło, B.Kuniewska, F.Wąsik, M.Włodarczyk, The use of modified Mohs surgery in the treatment of skin cancer. Pierwsza Polsko-Czesko-Niemiecka Konferencja Regionalnych Towarzystw Dermatologicznych, Wrocław, Wrzesień, 15-17, 1995
 8. A.Bieniek, M.Cisło, F.Wąsik, B.Kuniewska, Zastosowanie zmodyfikowanej metody Mohsa w chirurgicznym leczeniu nowotworów skóry, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Wrocław, 13.10.1995-15.10.1995, streszczenia.
 9. A.Bieniek, M.Cisło, F.Wąsik, B.Kuniewska, M.Włodarczyk.: Zastosowanie zmodyfikowanej metody Mohsa w leczeniu nowotworów skóry – dwuletnie doświadczenie, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Rytro 25-27.10.1996, streszczenia.
 10. A,.Bieniek, M.Cisło, F.Wąsik, B.Kuniewska, M.Włodarczyk, Doświadczenia własne w zastosowaniu chirurgii mikrograficznej sposobem Breuningera, Sympozjum i Kurs Chirurgii Mikrograficznej,organizowany przez Klinikę Dermatologii A.M. we Wrocławiu, PTD, oraz Europejskie Towarzystwo Chirurgii Mikrograficznej, Wrocław, 14.04.1997.
 11. A.Bieniek, M.Cisło, B.Kuniewska, M.Włodarczyk, Zasady i praktyka chirurgii mikrograficznej w leczeniu raków skóry, IV Iwonickie Forum Młodych P.T.D., Iwonicz 09-11.05.1997.
 12. A.Bieniek, B.Kuniewska, M.Włodarczyk, Rekonstrukcja nosa płatem uszypulowanym z przedramienia, IV Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii P.T.D., Kazimierz Dolny, 24-26.10.1997.
 13. A.Bieniek, M.Cisło, F.Wąsik, B.Kuniewska, M.Włodarczyk. Chirurgia mikrograficzna –  czteroletnie doświadczenia, referat, streszczenia. IV Zjazd i XV KonferencjaNaukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej : Nowotwory Skóry i Tkanek Miękkich, Poznań 14-17.05.1998.
 14. F.Wąsik, A.Bieniek, J Szepietowski, B.Kuniewska,  M. Włodarczyk: Bujająca torbiel tricholemmalna- proliferating tricholemmal cyst (pilar tumor). XXVI Zjazd PTD, Warszawa, 24-27 09.1998, prezentacja przypadku
 15. J.Szepietowski, M.Włodarczyk, G.Szybejko- Machaj, B.Kuniewska, A.Bieniek: Współistnienie nabłoniaka gruczolakowatego torbielowego i oblaka, XXVI Zjazd PTD, Warszawa, 24-27 09.1998, prezentacja przypadku.
 16. F.Wąsik, A.Bieniek, B.Kuniewska, M.Włodarczyk, J.Szepietowski: Anaplastyczny wioelkokomórkowy chłoniak z komórek T CD 30-, pojedynczy guz na podudziu. XXVI Zjazd PTD, Warszawa, 24-27 09.1998, prezentacja przypadku.
 17. A.Bieniek, F. Wąsik, M.Cisło, D.Okulewicz-Gojlik, B. Kuniewska., Chirurgia mikrograficzna (Mohs) w leczeniu nowotwiorów skóry, VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polanica Zdrój, 27-29 maj 1999, referat, streszczenia.
 18. Bieniek.A, Kuniewska B: Nietypowa przerosła postac choroby Bowena, Atypical Hypertrophic Bowen Disease,  Opis przypadku, XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław, 21-24 .06 2001, Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa, Suplement 1, Tom 3, Rok 2001, str18
 19. Bieniek A, Kuniewska B, Okulewicz-Gojlik D, Szepietowski J, Salomon J: Leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych w obrębie powiek, VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD, Streszczenie Dermatologia Estetyczna, Suplement I Czerwiec 2003, str 30
 20. Salomon J, Szepietowski J, Bieniek A, Baran E: Rak podstawnokomórkowy na powiekach: analiza typów klinicznych i histologicznych w odniesieniu do innych lokalizacji VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD, Streszczenie Dermatologia Estetyczna, Suplement I Czerwiec 2003, str 32
 21. 21. Bieniek A: Stany przedrakowe i raki skóry. Zjazd Jubileuszowy Medycyny Rodzinnej, Wrocław, 10-12.06.2005 Referat
 22. Bieniek A, Cisło M, Barancewicz-Łosek M, Wożniak Z, Jankowska A: Rak brodawkujący (carcinoma verrucosum) – spektrum objawów klinicznych. VIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa Sekcji Dematochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 8-10 Grudnia 2005, Dermatologia Estetyczna, Vol 7/Nr 6, 2005;351
 23. Matusiak Ł, Bieniek A, WoźniakZ, Szepietowski J: Czerniak bezbarwnikowy w lokalizacji akralnej, Materiały IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk 7-9 Grudnia 2006, Dermatologia Estetyczna2006;8(47):373
 24. BieniekA, Okulewicz -Gojlik D, Łuczak K, Czarnecki R, Szepietowski J: Leczenie chirurgiczne raków warg, Materiały IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk 7-9 Grudnia 2006, Dermatologia Estetyczna2006;8(47):377
 25. Bieniek A: Metodyka i udoskonalenia własne leczenia nowotworów skóry sposobem chirurgii mikrograficznej Mohsa, Materiały IX          Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk 7-9 Grudnia 2006, Dermatologia Estetyczna2006;8(47):377
 26. Bieniek A, Cisło M, Woźniak Z, Barancewicz-Łosek M, Szepietowski J: Nowotwory wywodzące się z przydatków skóry, Materiały IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk 7-9 Grudnia 2006, Dermatologia Estetyczna2006;8(47):380
 27. Bieniek A, Szepietowski J, Okulewicz-Gojlik D, Matusiak Ł: Kwalifikacja do leczenia nowotworów i stanów przedrakowych skóry, ze szczególnym uwzględnieniem kriochirurgii i laseroterapii, Materiały IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk 7-9 Grudnia 2006, Dermatologia Estetyczna2006;8(47):380
 28. Bieniek A,Matusiak Ł, Okulewicz-Gojlik D, Kulas Z, Lis G, Pawlik E: Zastosowanie terapii fotodynamicznej kwasem 5-aminolewulinowym przy wzbudzeniu prototypowym oświetlaczem diodowym (630 nm) w leczeniu stanów przednowotworowych i nowotworów skóry. Referat na X jubileuszowej konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii PTD, Jurata 20-23 Września 2007, Dermatologia Estetyczna, 2007, 9, 320-321
 29.  Z. Kulas, A. Bieniek, Ł. Matusiak, G. Lis, E. Bereś-Pawlik, „Zastosowanie terapii
  fotodynamicznej 5-aminolewulinowym kwasem przy wzbudzeniu prototypowym oświetlaczem diodowym (630 nm) w leczeniu stanów przednowotworowych i nowotworów skóry”, materiały konferencyjne XV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wrocław 2007.
 30. Więckiewicz W, Bieniek A, Predel A, Okulewicz-Gojlik D: Chirurgiczno-protetyczne leczenie pacjenta z rakiem płaskonabłonkowym rogowaciejącym nosa. Referat Międzynarodowe Sympozjum Środowiskowe Zagrożenia Zdrowotne w Stomatologii, Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie, 23-24.11.2007 Lublin
 31. BieniekA, Cisło M, Barancewicz-Łosek M, Woźniak Z, Matusiak Ł, Okulewicz-Gojlik D, Salwa A, Kozioł M: 13 lat doświadczeń w leczeniu nowotworów skóry metodą chirurgii mikrograficznej. Referat XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Bydgoszcz, 15-17.05.2008, Nowotwory-Journal of Oncology, 2008; 58, supl 2;11
 32. Porównanie radykalności resekcji nowotworu oraz rozległości ubytku ponowotworowego między klasycznym wycięciem chirurgicznym  a chirurgią mikrograficzną. Bieniek A, Cisło M, Barancewicz-Łosek M, Woźniak Z, Okulewicz-Gojlik D, Matusiak Ł. Postępy Dermatologii i Wenerologii XXV;2008 (supl 1)< XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, doniesienie ustne; S 27

Doniesienia zjazdowe zagraniczne z dziedziny onkologii dermatologicznej

 1. A.Bieniek, M.Cisło, F.Wąsik, B.Kuniewska, The use of modified Mohs Surgery in the treatment of skin cancer, early results. Journal    of   The European Academy of Dermatology and Venerology, Abstracts, 4th Congress of the European Academy of rmatology and            Venerology, Brussels, Belgium, 1995, vol5, suppl.1, 116
 2. Bieniek A, Szepietowski J, Baran E : Basal Cell Carcinoma Located on Eyelids, the Surgical Treatment. (Poster), 20 th World Congress of Dermatology, 1-5 July 2002, Paris streszczenia- str 1S 464
 3. Białynicki –Birula R, Wąsik A, Wąsik F, Bieniek A, Kołodziej T: Gigant atypical clear cell acanthoma: a case report, Abstracts of the 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology Prague(Czech Republic) 2-6 October 2002, J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.2002, Vol.16 suppl.1;plakat, s.182, poz.P9-20
 4. Bieniek A: The surgical treatment of tumors located on eyelids, I International Dermatologen-Tatung Dresden-Prag-Wrocław, 23-24 April 2004, Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt.
 5. Bieniek A: Tumorchirurgie im Lidbereich.54 Dresdner Symposium Aesthetisch -Plastische Medizin, 17-18.06.2005, Referat
 6. Misiuk-Hojło M, Woźniak ZM, Barancewicz-Łosek M, Szybejko-Machaj G, Bieniek A: Palpebral basal cell carcinoma: relation between 34-beta E 12, bcl-2 and Ki 67 expression. Poster, European Association for Vision and Eye Research, 5-8 October 2005, Vilamoura, Portugal, Ophtalmic Research, 37/S1/2005 -Abstract Book; 59
 7. Bieniek A, Cisło M, Barancewicz M, Woźniak Z, Maj J: A modified system for liquid nitrogen spray for mounting tissues in Mohs micrographic surgery. Plakat. 14’th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Londyn, 12-16 October 2005, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, vol 19, suppl 2, Po02.95
 8. Bieniek A, Szepietowski JC, Białynicki-Birula R, Salomon J, Kuniewska B, Okulewicz-Gojlik D. Surgical treatment of malignant tumours located on eyelids, Cosmoderm VII (European Society of Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology, Bratislava, 1-3.12.2005, Derma 3.tisicrocia, V, 4/2005, Suplement, str 14
 9. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Maria Barancewicz-Łosek, Zdzisław Woźniak, Grażyna Szybejko-Machaj, Danuta Okulewicz-Gojlik, Łukasz Matusiak, Anna Salwa, Zofia Kobierzyńska, Elżbieta Pieczaba: The status and new own-induced enhancements of Mohs Micrographic Surgery in Wrocław-Poland. 16th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Wiedeń 16-20 Maj 2007, Referat, książka streszczeń FC2.5
 10. Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak, Łukasz Matusiak, Maria Barancewicz-Łosek, Michał Jeleń, Jerzy Rabczyński: The spindle cell tumour in patient with variant xeroderma pigmentosum -diagnostic difficulties. 17th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Paris, 17-21.Wrzesień 2008, Plakat: Program kongresu strona 169, FP 1120
 11. Z. Kulas, E. Bereś – Pawlik,A.Bieniek, Ł. Matusiak „The application of 5-aminolevulinic
  acid in the treatment of precancerous lesions, skin cancer and a new approach to the
  control of therapy”, Proc. Spie. Vol. 7161, 2009.

Prace drukiem z dziedziny leczenia zabiegowego schorzeń dermatologicznych

 1. Bieniek A, Bialynicki-Birula R, Baran W, Kuniewska B, Okulewicz-Gojlik D, Szepietowski JC. Surgical treatment of axillary hyperhidrosis with liposuction equipment: risks and benefits. Acta Dermatovenerol Croat. 2005;13:212-218.
 2. Białynicki-Birula R, Bieniek A, Cisło M, Wąsik F: Angiolymphoid hyperplasia cum eosinophilia (ALHE).Opis trzech przypadków – trudności diagnostyczne i przeględ możliwości terapeutycznych, Przegl. Dermatol, 2003, 90 ;185-191
 3. Bieniek A, Baran W, Białynicki- Birula R, Szepietowski J: Chirurgiczne leczenie nadpotliwości pach za pomocą urządzeń do liposukcji, Dermatologia Estetyczna, 2004, 6, 315-320
 4. BieniekA, Barancewicz-Łosek M, Maj J: Łagodna symetryczna tłuszczakowatość- zespół Launois-Bensaude’a. Leczenie chirurgiczne, Postępy Dermatologii i Alergologii XXII;2005/5:255-258
 5. Matusiak Ł, Bieniek A, Szepietowski J: Trądzik odwrócony (acne inversa). Część I: patogeneza, epidemiologia, obraz kliniczny i histologiczny, Dermatologia Kliniczna 2006, 8, 201-204
 6. Bieniek A, Kuczborska I, Młynarczyk A, Zalewska M: Współczesne poglądy na patogenezę, klasyfikację oraz leczenie nerwiakowłókniakowatości Dermatologia Kliniczna 2006, 8, 181-187
 7. Matusiak Ł, Bieniek A, Szepietowski J: Trądzik odwrócony (acne inversa). Część II: leczenie zachowawcze i operacyjne, Dermatologia Kliniczna 2006;8:298-301
 8. Matusiak Ł, BieniekA; Program edukacyjny dermatologia: Tądzik odwrócony, Med Dypl 2008 Vol 17, Nr 1; 104-106
 9. Matusiak Ł, Bieniek : Program edukacyjny dermatologia: Zmiana barwnikowa, Med. Dypl 2008, Vol 17, 9:134-135

Doniesienia zjazdowe krajowe z leczenia zabiegowego nienowotworowych schorzeń dermatologicznych

 1. Wąsik F, Maj J, Bieniek A, Bliżanowska A, Kuniewska B, Zespół Launois Bensaude. Leczenie chirurgiczne. Benign Symmetric Lipomatosis Launois-Bensaude- surgical Treatment, Opis przypadku, XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław, 21-24 .06 2001, Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa, Suplement 1, Tom 3, Rok 2001, str19
 2. Cisło M, Oficjalska-Młyńczyk J, Maj J, Bieniek A: Rodzinne występowanie pseudoxanthoma elasticum. Pseudoxanthoma elasticum familiaris, Opis przypadku, XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław, 21-24 .06 2001, Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa, Suplement 1, Tom 3, Rok 2001, str19
 3. BieniekA, Kuniewska , Okulewicz-Gojlik D: Leczenie nadmiernej potliwości dołów pachowych z zastosoweaniem podskórnego podciśnieniowego łyżeczkowania, Doniesienie zjazdowe: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Bydgoszcz, 1-5 .09. 81. Przegląd Dermatologiczny, Numer Specjalny 2004;91:120

Doniesienia zjazdowe zagraniczne z leczenia zabiegowego schorzeń dermatologicznych.

 1.  A.Bieniek, H.Knakiewicz, F.Wąsik „Liquid fat autografts in the treatment of sclerodermia circumscripta” Kongres  European Academy of Dermatology and Venerology  „Skin Therapy Update”, Aghia Pelaghia, Kreta, Grecja, 17-17.10.1994, streszczenia, 179
 2. Wąsik F, Maj J, Bieniek A, Bliżanowska A, Hryncewicz-Gwóźdź A: Benign Symmetric Lipomatosis Launois-Bensaude. Surgical Treatment, Regional Meeting Medical Education in Dermatology, (International Society of Dermatology), Rhodes, Greece, September 6-9, 2001
 3.  Bieniek A, Szepietowski J, Baran E : The rare congenital naevoid syndrome- pigment incontinence  incontinentia pigmenti and its surgical treatment, (Referat) 20 th World Congress of Dermatology, 1-5 July 2002, Paris streszczenia str 1S 204
 4. Białynicki –Birula R, Wąsik A, Kołodziej T, Bieniek A, Granuloma faciale: a case report and a review of therapeuticel possibilities. Abstracts of the 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology Prague(Czech Republic) 2-6 October 2002, J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.2002, Vol.16 suppl.1;s.202, poz.P11-6
 5. Bieniek A: The surgical treatment of axillary hiperhidrosis with lipo-suction equipment: JEADV, 2004, Vol 18, suppl I, ;30 (Abstracts of the The spring symposium of European Academy of Dermatology and Venereology, Budapest, 28.04.2004- 1. 05 2005)
 6.  Bieniek A, Okulewicz-Gojlik D, Szepietowski J: Subdermal curretage in the treatment of axillary hyperhidrosis, 12th PragueDermatology Symposium21-23 09.2006, Abstracts;L 18, Referat

Prace drukiem z dziedziny technik zabiegowych.

 1. Bieniek A, Matusiak Ł, Okulewicz-Gojlik D, Białynicki-Birula R: Nowy rodzaj szwu śródskórnego do zastosowań w chirurgii skóry, Dermatologia Kliniczna 2006, 8:33-36
 2. Matusiak L, BieniekA,  Okulewicz-Goljik D, Szepietowski J:  Zastosowanie płata romboidalnego Limberga w rekonstrukcji ubytków ponowotworowych skóry, Dermatologia Estetyczna 2007; 49: 92-96
 3. Baran E, Barancewicz-Łosek M, Bieniek A, Nowicka D: Zabiegi dermatochirurgiczne w gabinecie lekarza dermatologa, Leksykon Vademecum Dermatologa, Lekseek Polska, sp z oo, Warszawa 2007; 47-55

Doniesienia zjazdowe polskie z dziedziny technik zabiegowych

 1. Białynicki-Birula R, Wąsik-Kuprianowicz A, Bieniek A: Skuteczność laseroterapii (I=532 nm) w leczeniu brodawe rąk i stóp, Efficacy of laser treatment (I=532 nm ) of warts, Plakat XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław, 21-24 .06 2001, Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa, Suplement 1, Tom 3, Rok 2001, str 178
 2. Bieniek A, Baran W, Białynicki-Birula R: Nowy rodzaj szwu śródskórnego do zastosowań w chirurgii dermatologicznej. VIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa Sekcji Dematochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 8-10 Grudnia 2005, Dermatologia Estetyczna, Vol 7/Nr 6, 2005;364
 3. Bieniek A, Okulewicz-Gojlik D, Szepietowski J, Matusiak Ł: Zastosowanie płata romboidalnego w rekonstrukcji ubytków ponowotworowych skóry, Materiały IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk 7-9 Grudnia 2006, Dermatologia Estetyczna2006;8(47):377

Prace drukiem z dziedziny technik znieczuleń:

 1. Bieniek A, Birula- Białynicki R, Orzechowska- Juzwenko K, Hurkacz M: Znieczulenie tumescentne (tumescent local anesthesia- TLA), nowa metoda znieczulena nasiękowego. Przegląd Dermatologiczny 2004; 91:243-250
 2. Bieniek A, Białynicki-Birula R, Orzechowska – Juzwenko K, Hurkacz M, Głowacka K: Zastosowanie znieczulenia tumescentnego- doświadczenia własne. Przegląd Dermatologiczny, 2004, 91, 413-420
 3. Bieniek A, Orzechowska-Juzwenko K, Terpiński J, Białynicki-Birula R, Głowacka K, Hurkacz M: Zastosowaniue znieczulenia tumescencyjnego (Tumescent Local Anaesthesia-TLA) – nowej metody znieczulenia nasiękowego, doświadczenia własne. Anestezjologia i Intensywna Terapia 2006;38:172-177

 

Doniesienia zjazdowe krajowe z dziedziny technik znieczuleń

 1. Bieniek A, Kuniewska B, Okulewicz-Gojlik D: Znieczulenie tumescentne (obrzękowe) w zabiegach dermatochirurgicznych VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD, Streszczenie – Dermatologia Estetyczna, Suplement I Czerwiec 2003, str 52
 2. Bieniek A, Okulewicz-Gojlik D, Kuniewska B, Białynicki-Birula R, Orzechowska-Juzwenko K, Hurkacz M, Głowacka K: Znieczulenie obrzękowe-tumescentne – doświadczenia własne, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Wisła 6-8. Października 2005, Książka streszczeń, str 63-64
 3. Bieniek A, Orzechowska-Juzwenko K, Głowacka K, Hurkacz M,Terpiński J: Zastosowanie tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego w chirurgii dermatologicznej, Materiały IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk 7-9 Grudnia 2006, Dermatologia Estetyczna2006;8(47):386

Doniesienia zjazdowe zagraniczne z dziedziny technik znieczuleń

 1. Białynicki-Birula R, Kołodziej T, Bieniek A:Comparison of intensity of pain caused by 25-gauge and 30-gauge needles.JEADV 2004, (13th Congress of EADV, Florence, 17-21.Nov 2004) 18 (Suppl.2):236

Prace drukiem z dziedziny chirurgii (dermatologii) estetycznej

 1. Bieniek, F.Wąsik, B.Kuniewska: Zabiegi z zastosowaniem odsysania tkanki tłuszczowej (liposukcji) na podstawie doświadczen własnych, Dermatologia Estetyczna, 1999, Vol 1, Nr 3, 112-118
 2. Bieniek A, Birula- Białynicki R, Barancewicz- Łosek M, Szepietowski JC, Kuniewska B, Okulewicz- Gojlik D: Peelingi chemiczne. Część I. Zasady działania, rys historyczny, rodzaje peelingów, powikłania. Dermatologia Kliniczna 2004;6:109-114.
 3. Bieniek A, Białynicki-Birula R, Barancewicz-łosek M, Szepietowski J, Kuniewska B, Okulewicz-Gojlik D: Peelingi chemiczne, Część II. Własności biologiczne, zastosowania i działania niepożądane peelingów kwasem glikolowym i rezorcyną. Dermatologia Kliniczna 2004; 6: 191-195
 4. Bieniek A, Białynicki-Biruka R, Barancewicz-Łosek M, Szepietowski J, Kuniewska B, Okulewicz-Gojlik D: Peelingi chemiczne. Część III. Właściwości biologiczne, zastosowania i działania niepożądane peelingów kwasem trjchlorooctowym i fenolem. Dermatologia Kliniczna 2004, 6, 243-250
 5. Barancewicz-Łosek M, Bieniek A, Maj J, Białynicki-Birula R: Leczenie farmakologiczne wybranych chorób skóry stanowiących problem estetyczny. Terapia 2005; 163:15-19
 6. Bieniek A, Baran W, Białynicki-Birula R, Szepietowski J: Leczenie zabiegowe w dermatologii estetycznej. Terapia 2005;163:41-43
 7. Berny-Moreno J, Barancewicz-Łosek M, Nowicka D, Bieniek A: Zabiegi w dermatologii kosmetycznej, Family Medicine and Primary Care Review 2005,7,2:360-366
 8. Barancewicz-Łosek M, Berny-Moreno J, Bieniek A, Nowicka D: Zabiegi w dermatologii estetycznej, Leksykon Vademecum Dermatologa, Lekseek Polska, sp z oo, Warszawa 2006; 67-74

Doniesienia zjazdowe krajowe z dziedziny chirurgii (dermatologii) kosmetycznej

 1. Myczkowski T, Bieniek A: Operacje redukcyjne piersi w gigantomastii z przeniesieniem kompleksu brodawka-otoczka na płacie górno-przyśrodkowym uszypułowanym V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Wrocław, 13.10.1995-15.10.1995 Streszczenia
 2. Bieniek , B.Kuniewska, M.Włodarczyk, Modelowanie sylwetki za pomocą odsysania tkanki tłuszczowej- doświadczenia własne, IV Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii P.T.D., Kazimierz Dolny, 24-26.10.1997.
 3. Bieniek, B.Kuniewska, M.Włodarczyk, Zastosowanie przeszczepów autogennej tkanki tłuszczowej w chirurgii dermatologicznej, IV Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii P.T.D., Kazimierz Dolny, 24-26.10.1997.
 4. A.Bieniek. „Zastosowanie injekcji tkanki tłuszczowej w leczeniu sclerodermia linearis.” II Iwonickie Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Iwonicz Zdrój 4-6 11.1994.
 5. Bieniek, B.Kuniewska, H.Knakiewicz, F.Wąsik”Modelowanie tkanki tłuszczowej za pomocą odsysania- nowe możliwości chirurgiczne” XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995, streszczenia, 207.
 6. Bieniek, B.Kuniewska, H.Knakiewicz, F.Wąsik ” Zastosowanie przeszczepów autogennej tkanki tłuszczowej w chirurgii rekonstrukcyjnej i kosmetycznej.” XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 23-25.06.1995, streszczenia, 208.
 7. Bieniek, H.Knakiewicz, B.Kuniewska, F.Wąsik, Wstrzykiwanie tłuszczu w chirurgii rekonstrukcyjnej i kosmetycznej, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Wrocław, 13.10.1995-15.10.1995. Plaka
 8. Bieniek, B.Kuniewska, Leczenie chirurgiczne ginekomastii w materiale własnym, V Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD, Jurata 14-16 10.1999, Streszczenia, (Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa, rok 1, suplement 3.str58)
 • Bieniek A, Kuniewska B, Okulewicz-Gojlik D: Usuwanie tatuaży punktowym odparowaniem laserowym, Doniesienie zjazdowe, XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Bydgoszcz, 1-5 .09.2004, 2004, Przegląd Dermatologiczny, Numer Specjalny 2004; 91:118
 1. Trnka J, Maksymowicz K, Drozd R, Szatny H, Bieniek A: Powikłania po zabiegach kosmetycznych, chirurgii plastycznej i kosmetycznej- przyczyny i skutki kliniczne, konsekwencje opiniodawcze, XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200 lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 15-17.09.2004, Streszczenbia; str 228, poz P 27ni
 2. Matusiak Ł, Bieniek A, Okulewicz-Gojlik D: Metodyka i udoskonalenia własne w zastosowaniu przeszczepów autogennej tkanki tłuszczowej w chirurgii rekonstrukcyjnej i kosmetycznej, Referat na X jubileuszowej konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii PTD, Jurata 20-23 Września 2007, Dermatologia Estetyczna, 2007, 9, 339
 3. Bieniek A, Białynicki-Birula R, Matusiak Ł, Okulewicz-Gojlik D: Technika własna przeszczepów autogennej tkanki tłuszczowej oraz próba oceny trwałości wyników za pomocą ultrasonografii 20 MHz. Referat, IV Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD, Łódź, 2007, Dermatologia Estetyczna, 2007, (Vol9) Nr 6, 431

Doniesienia poświęcone badaniu możliwości diagnostycznych ultrasonografii skóry 20 MHz

 1. Białynicki-Birula R, Bieniek A:Usefullness of 20 MHz sonography as a tool in preoperative diagnostic s of superficial lymphangioma. A case report.(13th Congress of EADV, Florence, 17-21.Nov 2004) JEADV 2004, 18 (suppl.2):518
 2. Białynicki-Birula R, Bieniek A:Usefullness of 20 MHz sonography as a tool in preoperative diagnostic s of superficial lymphangioma. A case report.(13th Congress of EADV, Florence, 17-21.Nov 2004) JEADV 2004, 18 (suppl.2):518
 3. Białynicki-Birula R, Beniek A:Scars after carbon doxide laser treatment for fibroma molle showed in ultrasound. A case report. .(13th Congress of EADV, Florence, 17-21.Nov 2004)JEADV 2004, 18 (Suppl.2):435
 4. Białynicki-Birula R, Bieniek A: A study of A Full Thickness Grafts Using 20 MHz Sonography. 14’th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Londyn, 12-16 October 2005, , Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, vol 19, suppl 2, Po08.111
 5. Białynicki-Birula R, Bieniek A: Usefulness of 20 MHz Sonography for an Assessment of Efficacy of Photodynamic Therapy of Superficial Basal Cell Carcinoma Lesions, Poster, 14’th Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Londyn, 12-16 October 2005, , Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, vol 19, suppl 2, P12.76

Doniesienia zjazdowe oraz publikacja drukiem od roku 2010

 1. Andrzej Bieniek.: Własne modyfikacje metody chirurgii mikrograficznej Mohsa w leczeniu nowotworów skóry, Wrocław: Akad. Med., 2011; 169 s.
  ([Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu]; 5/2011)
  ISBN 978-83-7055-460-6 Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
 2. Bieniek A, Matusiak L, Okulewicz-Gojlik D, Szepietowski Surgical treatment of hidradenitis suppurativa: experiences and recommendations.Dermatol Surg. 2010 Dec;36(12):1998-2004. doi: 10.1111/j.1524-4725.2010.01763.x. Epub 2010 Oct 7.PMID: 21040127
 3. Łukasz Matusiak, Andrzej Bieniek.: Trądzik odwrócony leczony operacyjnie innowacyjnymi technikami redukcji powstałych ubytków – opis przypadku Przegl.Dermatol. 2011 T.98 nr 5; s.390-394
 4. Łukasz Matusiak, Andrzej Bieniek, Jacek Szepietowski.: Trądzik odwrócony – możliwości i opcje terapeutyczne Przegl.Dermatol. 2011 T.98 nr 2; s.188 Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii – VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Dermatologia kliniczna: szybka diagnoza i doskonalenie umiejętności praktycznych”. Wisła, 7-10 kwietnia 2011 r. Streszczenia
 5. Wojciech Baran, Andrzej Bieniek.: Perifolliculitis capitis abscendens et suffodiens (dissecting cellulitis) – problemy terapeutyczne Dermatol.Klin. 2011 T.13 nr 3; s.195 poz.26 Konferencja „Trądzik od A do Z”. Zakopane, 22-24 września 2011 r.
 6. Łukasz Matusiak, Andrzej Bieniek.: Trądzik odwrócony – patogeneza, klinika i leczenie
 7. Klin. 2011 T.13 nr 3; s.200 poz.35 Konferencja „Trądzik od A do Z”. Zakopane, 22-24 września 2011 r.
 8. Andrzej Bieniek, J. Szymkowski, Z[dzisław] Woźniak, A. Salwa, M. Kozioł.: Nowe urządzenie do obróbki tkanek w chirurgii Mohsa, umożliwiające półautomatyczne, ustalane matematycznie dopasowanie położenia bloczka tkankowego do dowolnego ustawienia stolika w kriostacie = The new apparatus for tissue embedding in Mohs micrographic surgery, with half-automatic, mathematically established adjustment to any position of the cryostat chuck holder Dermatol.Klin. 2011 Vol.13 supl.1; s.25 poz.II07 XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD oraz VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD. Jastrzębia Góra, 16-18 czerwca 2011 r.
 9. Andrzej Bieniek, M. Lichenstein, A. Kozik, Z[dzisław] Woźniak, D[anuta] Okulewicz-Gojlik, A. Salwa, M. Kozioł.: Nowy program komputerowy ułatwiający leczenie nowotworów skóry sposobem chirurgii mikrograficznej Mohsa = The new computer program aiding skin cancers treatment by Mohs micrographic surgery Dermatol.Klin. 2011 Vol.13 supl.1; s.26 poz.II08 XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD oraz VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD. Jastrzębia Góra, 16-18 czerwca 2011 r.
 10. Łukasz Matusiak, Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak, Jacek C. Szepietowski.: Amelanotic malignant melanoma in acral location Dermatol.Klin. 2011 T.13 nr 1; s.44-45 Joint Meeting of the Dowling Club and the Lower Silesian Branch of the Polish Dermatological Society. Wroclaw, April 06-07, 2011. Abstract book
 11. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Łukasz Matusiak, Alina Jankowska-Konsur, Roman Czarnecki, Eugeniusz Baran.: Czerniak złośliwy Lekarz 2011 nr 8-9; s.22-30
 12. Iwona Chlebicka, Andrzej Bieniek, Joanna Maj.: Program edukacyjny – dermatologia : Nadżerkowa blaszka na policzku Med.Dypl. 2011 Vol.20 nr 12 s.92, 94 [opis przypadku i pytania testowe]; 2012 nr 3 s.112-113 [komentarz]
  MNiSW/KBN: 1.000
 13. Katarzyna Podgórska, Katarzyna Drożdż, Andrzej Bieniek, Andrzej Szuba.: Liposuction in the treatment of idiopathic lower extremity lymphoedema = Liposukcja jako alternatywna metoda leczenia idiopatycznego obrzęku limfatycznego Acta Angiol. 2011 Vol.17 no.4; s.271-276
 14. Andrzej Bieniek: The treatment of hypertrophic scars and keloids na kursie: Basic Dermatological Surgery, 20th  Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Lisbon October 20-24. 2011
 15. Alina Jankowska-Konsur, Joanna Maj, Dagmara Baczyńska, Aleksandra Zamirska, Adam Reich, Rafał Białynicki-Birula, Andrzej Bieniek, Tadeusz Dobosz Ocena ekspresji wybranych miRNA w ziarniniaku grzybiastym Dermatologia Kliniczna; 2012; 14(1); str.: 13-16
 16. Włodzimierz Więckiewicz, Andrzej Bieniek, Mieszko Więckiewicz, Łukasz Sroczyk: Interdisciplinary Treatment of BCC Located on the Nose – Review of Literature
  Wielospecjalistyczne leczenie raka podstawnokomórkowego nosa – przegląd piśmiennictwa Adv Clin Exp Med. 2013,22,2,289-293
 17. Andrzej Bieniek, Bartosz Puła, Aleksandra Piotrowska, Marzenna Podhorska-Okołów, Anna Salwa, Maria Kozioł, Piotr Dzięgiel.: Expression of metallothionein I/II and Ki-67 antigen in various histological types of basal cell carcinoma
  Folia Histochem.Cytobiol. 2012 Vol.50 no.3; s.352-357
 18. Bieniek A, Pula B, Piotrowska A, Podhorska-Okolow M, Salwa A, Koziol M, Dziegiel P.Expression of metallothionein I/II and Ki-67 antigen in various histological types of basal cell carcinoma. Folia Histochem Cytobiol. 2012 Oct 8;50(3):352-7. doi: 10.5603/19744.PMID: 23042264
 19. Andrzej Bieniek.: Local, nerve block and tumescent anesthesia in skin surgery
  W:21st EADV Congress „Skin is vital”. Prague, Czech Republic, 27-30 September 2012. Abstracts on CD-ROM; poz.CO02.1 ISBN 978-88-906829-2-6
 20. Ł[ukasz] Matusiak, A[ndrzej] Bieniek, J[acek] C. Szepietowski.: The psychosocial impact of hidradenitis suppurativa W:21st EADV Congress „Skin is vital”. Prague, Czech Republic, 27-30 September 2012. Abstracts on CD-ROM; poz.SY31.3 ISBN 978-88-906829-2-6
 21. Alina Jankowska-Konsur, Joanna Maj, Dagmara Baczyńska, Aleksandra Zamirska, Adam Reich, Rafał Białynicki-Birula, Andrzej Bieniek, Tadeusz Dobosz.: Ocena ekspresji wybranych miRNA w ziarniniaku grzybiastym Dermatol.Klin. 2012 T.14 nr 1; s.13-16
 22. Iwona Chlebicka, Andrzej Bieniek, Joanna Maj.: Program edukacyjny – dermatologia : Rozległy wrzodziejący guz skóry twarzy Med.Dypl. 2012 Vol.21 nr 1 s.86-87 [opis przypadku i pytania testowe] ; nr 4 s.94 [komentarz]
 23. Łukasz Matusiak, Andrzej Bieniek, Jacek Szepietowski.: Acytretyna w terapii trądziku odwróconego – doświadczenia własne = Acitretin in hidradenitis suppurativa treatment – our experience Przegl.Dermatol. 2012 T.99 nr 4; s.356-357 XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 września 2012 r. Program, streszczenia
 24. Łukasz Matusiak, Andrzej Bieniek, Iwona Chlebicka.: Chirurgiczne leczenie choroby Haileya-Haileya = Surgical treatment of Hailey-Hailey disease Przegl.Dermatol. 2012 T.99 nr 4; s.402
  XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 września 2012 r. Program, streszczenia
 25. Pesz KA, Bieniek A, Makowska I, Sąsiadek MM. Basal cell carcinoma of the skin: whole genome screening by comparative genome hybridization revisited J Cutan Pathol. 2013 Jan;40(1):25-9. doi: 10.1111/cup.12033. Epub 2012 Oct 17.PMID: 23072482
 26. Andrzej Bieniek, Jan Godziński, Marek Helemejko.: Dermabrazja wrodzonych olbrzymich znamion barwnikowych = Dermabrasion of congenital giant pigmented moles
  Dermatol. 2012 T.99 nr 4; s.403-404 XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 września 2012 r. Program, streszczenia
 27. Renata Bieniek, Jan Godziński, Andrzej Bieniek.: Leczenie naczyniaków krwionośnych dziecięcych = The treatment of infantile hemangiomas Przegl.Dermatol. 2012 T.99 nr 4; s.420 XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 września 2012 r. Program, streszczenia
 28. Iwona Chlebicka, Andrzej Bieniek.: Rak podstawnokomórkowy rozwijający się z plam typu czerwonego wina = Basal cell carcinoma developing in port wine stain
  Dermatol. 2012 T.99 nr 4; s.400-401 XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 września 2012 r. Program, streszczenia
 29. Andrzej Bieniek, Łukasz Matusiak, Iwona Chlebicka, Danuta Okulewicz-Gojlik.: Trądzik odwrócony – przypadki atypowe, powikłane oraz współistniejące z innymi schorzeniami = Acne inversa – atypical and complicated cases, and coexistence with other diseases
  Dermatol. 2012 T.99 nr 4; s.402-403 XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 września 2012 r. Program, streszczenia
 30. Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak, Maria Kozioł, Anna Salwa, Janusz Szymkowski, Maciej Lichtenstein.: The histological technique in Mohs Micrographic Surgery (MMS) Pol.J.Pathol. 2013 Vol.64 no.1 suppl.1; s.20 poz.SNS-3/4 19th Congress of the Polish Society of Pathologists „Advances in pathomorphology”. Białystok, 6-9 June 2013
 31. Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak, Maria Kozioł, Anna Salwa, Janusz Szymkowski, Maciej Lichtenstein: The histological Technique in Mohs Micrographic Surgery(MMS) Referat: 19 th Congress of the Polish Society of Pathology, Białystok 6-9 June 2013. Polish Journal of Pathology 2013,64, issue 1(suppl 1), 20.
 32. Andrzej Bieniek, Łukasz Matusiak, Iwona Chlebicka, Jacek C. Szepietowski.: Secondary intention healing in skin surgery: our own experience and expanded indications in hidradenitis suppurativa, rhinophyma and non-melanoma skin cancers
  Eur.Acad.Dermatol.Venereol. 2013 Vol.27 no.8; s.1015-1021
 33. Andrze] Bieniek.: Liposuction and fat grafts in cosmetic and dermatologic surgery
  W:22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology „Dermatology in a changing world”. Istanbul, Turkey, 2-6 October 2013. Abstracts on CD-ROM; poz.WS06.6
 34. Andrzej Bieniek, Karolina Wójcicka, Zdzisław Woźniak, Łukasz Matusiak, Maria Kozioł, Anna Salwa.: Leczenie raków podstawnokomórkowych z zastosowaniem chirurgii mikrograficznej Mohsa oraz wycięcia chirurgicznego – analiza porównawcza Chir.Plast.Oparzenia 2013 T.1 nr 1; s.32-33 XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Kazimierz Dolny, 18-19 września 2013 r.
 35. Andrzej Bieniek, D[anuta] Okulewicz-Gojlik, Karolina Wójcicka.: Frakcjonowany laser CO2 w leczeniu oznak starzenia twarzy Dermatol.Klin. 2013 T.15 supl.1; s.26 poz.405 XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jastrzębia Góra, 13-15 czerwca 2013 r.
 36. A[ndrzej] Bieniek, Ł[ukasz] Matusiak, K[arolina] Wójcicka.: Leczenie zabiegowe bliznowców i blizn Dermatol.Klin. 2013 T.15 supl.1; s.22 poz.206
  XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jastrzębia Góra, 13-15 czerwca 2013 r.
 37. Karolina Wójcicka, Andrzej Bieniek, Marek Helemejko, Renata Bieniek, Jan Godziński.: Współczesne metody leczenia wrodzonych znamion barwnikowych
  Med.Probl.Chir.Dziec. 2013 T.3 nr 2; s.70-77
  Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
 38. Karolina Pesz, Andrzej Bieniek, Justyna Gil, I[zabela] Łaczmańska, Paweł Karpiński, [zabela Makowska, Alicja Trusewicz, Maria M. Sąsiadek.: Wybrane polimorfizmy genów naprawy DNA a ryzyko rozwoju podstawnokomórkowego raka skóry W:IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10-13 września 2013 r. Streszczenia; Poznań : Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013; s.67 poz.CP-71 ISBN 978-83-935317-1-4
 39. Andrzej Bieniek, Jan Godziński, Marek Helemejko, Karolina Wójcicka.: Dermabrazja i kiuretaż wrodzonych olbrzymich znamion barwnikowych Przegl.Dermatol. 2013 T.100 nr 4; s.240-241 Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii – VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Dermatologia – specjalność pożądana, lecz niedoceniana”. Mikołajki, 12-15 września 2013 r.
 40. Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak, Maria Kozioł, Anna Salwa, Janusz Szymkowski, Maciej Lichtenstein.: The histological technique in Mohns Micrographic Surgery (MMS)
  J.Pathol. 2013 Vol.64 no.1 suppl.1; s.20 poz.SNS-3/4 19th Congress of the Polish Society of Pathologists „Advances in pathomorphology”. Białystok, 6-9 June 2013
 41. Andrzej]Bieniek, D[anuta] Okulewicz, Karolina Wójcicka.: Rekonstrukcje ubytków twarzy z zastosowaniem płatów typu śmigłowego (Propeller flaps) Dermatol.Klin. 2013 T.15 supl.1; s.22 poz.205 XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jastrzębia Góra, 13-15 czerwca 2013 r.
 42. Jędrzej Grzegrzółka, Katarzyna Świątko, Bartosz Puła, Aleksandra Zamirska, Mateusz Olbromski, Andrzej Bieniek, Jacek Szepietowski, Janusz Ryś, Piotr Dzięgiel, Marzenna Podhorska-Okołów.: ACE and ACE2 expression in normal and malignant skin lesions Folia Histochem.Cytobiol. 2013 Vol.51 no.3; s.232-238
 43. A[ndrzej] Bieniek, A[nna] Salwa, M[aria] Kozioł, K[arolina] Wójcicka.: Organizacja pracowni histologicznej chirurgii mikrograficznej Mohsa Dermatol.Klin. 2013 T.15 supl.1; s.19 poz.104
  XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jastrzębia Góra, 13-15 czerwca 2013 r.
 44. Włodzimierz Więckiewicz, A[ndrzej] Bieniek.: Wieloetapowa współpraca w rehabilitacji pacjenta po częściowej resekcji nosa = Multistage cooperation in rehabilitation of the patients after partial nose resection W:10. Česko-Slovensko-Polské Trilaterální Sympozium Orální a Maxillofaciální Chirurgie a 2. Národní Kongres Společnosti Maxillofaciální Chirurgie. Velké Karlovice, 7.-9. listopadu 2013. Sborník abstrakt; Ústí nad Labem : BOS. org s.r.o., 2013; s.29 ISBN 978-80-87562-11-6
 45. Łukasz]Matusiak, A[ndrzej] Bieniek, J[acek] Szepietowski.: Acitretin in hidradenitis suppurativa treatment – own experiences W:10th EADV Spring Symposium „The burden of skin diseases”. Cracow, Poland, 23-26 May, 2013. Abstracts on CD-rom; poz.FC02.6 ISBN 978-88-906829-4-0
 46. Andrzej Bieniek.: The surgical treatment of hydradenitis suppurativa (acne inversa)
  W:10th EADV Spring Symposium „The burden of skin diseases”. Cracow, Poland, 23-26 May, 2013. Abstracts on CD-rom; poz.CO04.3 ISBN 978-88-906829-4-0
 47. Andrzej Bieniek.: Liposuction and fat grafts in cosmetic and dermatologic surgery
  W:22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology „Dermatology in a changing world”. Istanbul, Turkey, 2-6 October 2013. Abstracts on CD-ROM; poz.WS06.6
 48. Włodzimierz Więckiewicz, Andrzej Bieniek, Mieszko Więckiewicz, Łukasz Sroczyk.: Interdisciplinary treatment of basal cell carcinoma located on the nose – review of literaturę Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.2; s.289-293
 49. Andrzej Bieniek, Karolina Wójcicka, Zdzisław Woźniak, Łukasz Matusiak, Maria Kozioł, Anna Salwa.: Leczenie raków podstawnokomórkowych z zastosowaniem chirurgii mikrograficznej Mohsa oraz wycięcia chirurgicznego – analiza porównawcza Chir.Plast.Oparzenia 2013 T.1 nr 1; s.32-33 XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Kazimierz Dolny, 18-19 września 2013 r.
 50. Andrzej Bieniek.: Zastosowanie laserów (np.lasera frakcyjnego CO2) w zwiększeniu napięcia skóry Dermatol.Estet. 2013 Vol.15 nr 2; s.141-142, VII Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Trójmiasto, 9-11 maja 2013 r.
 51. Magdalena Żychowska, Aleksandra Batycka-Baran, Andrzej Bieniek, Wojciech Baran.: Suplementacja kwasem foliowym u pacjentów z łuszczycą leczonych metotreksatem – wpływ na działania niepożądane i skuteczność Przegl.Dermatol. 2014 T.101 nr 5; s.409-417
 52. Matusiak Ł, Bieniek A, Szepietowski JC.Bacteriology of hidradenitis suppurativa – which antibiotics are the treatment of choice? Acta Derm Venereol. 2014 Nov;94(6):699-702. doi: 10.2340/00015555-1841.PMID: 24604152
 53. Pesz KA, Bieniek A, Gil J, Laczmanska I, Karpinski P, Makowska I, Trusewicz A, Sasiadek MM.Polymorphisms in nucleotide excision repair genes and basal cell carcinoma of the skin. Int J Dermatol. 2014 Dec;53(12):1474-7. doi: 10.1111/ijd.12156. Epub 2014 Sep 10.PMID: 25209577
 54. Łukasz Matusiak, Andrzej Bieniek, Jacek C. Szepietowski.: Acitretin treatment for hidradenitis suppurativa: a prospective series of 17 patients Brit.J.Dermatol. 2014 Vol.171 no.1; s.170-174
 55. Andrzej Bieniek.: Comparison of radicality of excision and extent of postoperative defects between Mohs surgery and classic surgeon excisionW:23rd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology „Building bridges”. Amsterdam, The Netherlands, 8-12 October 2014. Abstracts on CD-ROM; Lugano : EADV Headquarters, 2014; poz.SY12.03
  ISBN 978-88-906829-1-9
 56. Andrzej Bieniek Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry –profilaktyka, dermatoskopia. , leczenie powikłań skórnych nowych terapii, nowotwory nienabłonkowe.Akademia Czerniaka Wrocław, 05 kwiecień 2014
 57. Pula B, Tazbierski T, Zamirska A, Werynska B, Bieniek A, Szepietowski J, Rys J, Dziegiel P, Podhorska-Okolow M. Metallothionein 3 expression in normal skin and malignant skin lesions. Pathol Oncol Res. 2015 Jan;21(1):187-93. doi: 10.1007/s12253-014-9805-7.PMID: 25015776 Free PMC article.
 58. Janse I, Bieniek A, Horváth B, Matusiak Ł. Surgical Procedures in Hidradenitis Suppurativa. Dermatol Clin. 2016 Jan;34(1):97-109. doi: 10.1016/j.det.2015.08.007.PMID: 26617363 Review.
 59. Ornat M, Kobierzycki C, Grzegrzolka J, Pula B, Zamirska A, Bieniek A, Szepietowski JC, Dziegiel P, Okolow MP. SOX18 Expression in Non-melanoma Skin Cancer. Anticancer Res. 2016 May;36(5):2379-83.PMID: 27127146
 60. Franz-Josef Schingale, Marek Woźniewski, Tomasz Urbanek, Waldemar Olszewski, Andrzej Szuba, Hakan Brorson, Boccardo, Gurusamy Manokaran, Marcin Gabriel, Andrzej Bieniek. Dyskusja panelowa. I Międzynarodowa Konferencja Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Angiologicznego Wrocław, 22-24 04 2016
 61. Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak, Maria Kozioł. Chirurgia mikrograficzna Mohsa – spersonalizowana terapia chirurgiczna nowotworów skóry? Interdyscyplinarne Oblicza Dermatologii; 13 – 15 październik 2016, Bydgoszcz
 62. Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak, Maria Kozioł. W jaki sposób chirurgia Mohsa umożliwia histologiczne sprawdzenie radykalności wycięcia nowotworu w trakcie zabiegu? XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, Warszawa 02-04 czerwiec 2016
 63. Matusiak Ł, Szczęch J, Bieniek A, Nowicka-Suszko D, Szepietowski JC. Increased interleukin (IL)-17 serum levels in patients with hidradenitis suppurativa: Implications for treatment with anti-IL-17 agents. J Am Acad Dermatol. 2017 Apr;76(4):670-675. doi: 10.1016/j.jaad.2016.10.042. Epub 2016 Dec 29.PMID: 28041632
 64. A Bieniek, F. G. Bechara. Rare forms and complex surgical situations in patients with hidradenitis suppurativa Experimental Dermatology Volume 28 Supplement 2 February 2019
 65. Batycka-Baran A, Baran W, Nowicka-Suszko D, Koziol-Gałczyńska M, Bieniek A, Matusiak Ł, Łaczmański Ł, Szepietowski JC.Serum Concentration and Skin Expression of S100A7 (Psoriasin) in Patients Suffering from Hidradenitis Suppurativa. 2020 Nov 17:1-7. doi: 10.1159/000510689. Online ahead of print.PMID: 33202403
 66. Ciążyńska M, Sławińska M, Kamińska-Winciorek G, Lange D, Lewandowski B, Reich A, Pabianek M, Szczepaniak K, Hankiewicz A, Ułańska M, Morawiec J, Błasińska-Morawiec M, Morawiec Z, Piekarski J, Brodowski R, Zaryczańska A, Sobjanek M, Owczarek W, Słowińska M, Wróbel K, Bieniek A, Woźniacka A, Skibińska M, Narbutt J, Niemczyk W, Ciążyński K, Lesiak Clinical and epidemiological analysis of basosquamous carcinoma: results of the multicenter study.Sci Rep. 2020 Oct 28;10(1):18475. doi: 10.1038/s41598-020-72732-x.PMID: 33116191 Free PMC article.
 67. Ciążyńska M, Kamińska-Winciorek G, Lange D, Lewandowski B, Reich A, Sławińska M, Pabianek M, Szczepaniak K, Hankiewicz A, Ułańska M, Morawiec J, Błasińska-Morawiec M, Morawiec Z, Piekarski J, Nejc D, Brodowski R, Zaryczańska A, Sobjanek M, Nowicki RJ, Owczarek W, Słowińska M, Wróbel K, Bieniek A, Woźniacka A, Skibińska M, Narbutt J, Niemczyk W, Ciążyński K, Lesiak A. The incidence and clinical analysis of non-melanoma skin cancer. Sci Rep. 2021 Feb 22;11(1):4337. doi: 10.1038/s41598-021-83502-8.PMID: 33619293 Free PMC article.
 68. Lelonek E, Bieniek A, Matusiak Ł, Szepietowski JC. Improved Psychosocial Status after Surgery for Genital Elephantiasis due to Hidradenitis Suppurativa: A Prospective Study of a Case Series. Acta Derm Venereol. 2021 Feb 11;101(2):adv00389. doi: 10.2340/00015555-3743.PMID: 33470416

Rozdziały ksążkowe.

 1. Andrzej Bieniek.: Malignant melanoma. Treatment modalities W:International Intensive Course in Oncology – ERASMUS 2000: „Recent advances in the knowledge of cancer”. Wrocław, 2-16 September 2000. Part Two; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.463-466 Toż w j.pol.: Czerniak złośliwy – możliwości lecznicze / Andrzej Bieniek // W: Intensywny Kurs Onkologii – ERASMUS 2000: „Najnowsze postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych”. Wrocław, 2-16 września 2000. Książka wykładów. – Wrocław : Akad.Med., 2000. – s.706-709
 2. Andrzej Bieniek.: Non-melanoma skin cancers – basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, Merkel cell carcinoma, adnexal carcinoma: treatment modalities W:International Intensive Course in Oncology – ERASMUS 2000: „Recent advances in the knowledge of cancer”. Wrocław, 2-16 September 2000. Part Two; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.443-446 Toż w j.pol.: Sposoby leczenia raków skóry; rak podstawnokomórkowy kolczystokomórkowy, rak wychodzący z przydatków skóry, rak Merkela / Andrzej Bieniek // W: Intensywny Kurs Onkologii – ERASMUS 2000: „Najnowsze postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych”. Wrocław, 2-16 września 2000. Książka wykładów. – Wrocław : Akad.Med., 2000. – s.688-691
 3. Andrzej Bieniek, Barbara Kuniewska, Michał Włodarczyk.: Leczenie zabiegowe niektórych zmian skórnych u dzieci W:Dermatologia pediatryczna. T.2 ; pod red. Mieczysławy Miklaszewskiej, Feliksa Wąsika; Wrocław : Volumed, 2000; s.659-691
 4. Andrzej Bieniek, Rafał Białynicki-Birula, Danuta Okulewicz-Gojlik, Barbara Kuniewska.: Chirurgia mikrograficzna Mohsa w leczeniu nowotworów skóry W:Choroby i nowotwory skóry wywołane promieniowaniem ultrafioletowym ; pod red. Andrzeja Kaszuby, Krzysztofa W. Zielińskiego; Łódź : Adi, 2004; s.87-92, s.225-226 (ryc.)
 5. Łukasz Matusiak, Andrzej Bieniek: Czerniak złośliwy. Opis przypadku. pod red. Eugeniusza Barana ; [aut.] Eugeniusz Baran [et al.]: Dermatologia : przypadki z komentarzami Warszawa : Medical Tribune Polska, 2007; 166 s. Zbiór opisów przypadków z komentarzami z programu edukacyjnego – dermatologia, opublikowanych w „Medycynie po Dyplomie” ISBN 978-83-60135-28-0
 6. Bieniek A, Matusiak Ł: Rak brodawkujący, opis przypadku [w]: E Baran (red): Dermatologia. Przypadki z komentarzami120-122 i (komentarz i odpowiedź)162-1632007; 166 s. Zbiór opisów przypadków z komentarzami z programu edukacyjnego – dermatologia, opublikowanych w „Medycynie po Dyplomie” ISBN 978-83-60135-28-0
 7. Andrzej Bieniek, Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz, Łukasz Matusiak.: Nowotwory złośliwe W:Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową ; red. nauk. Jacek Szepietowski, Adam Reich; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2008; s.390-404 Wyd.2 uaktual. i rozszerz ISBN 978-83-200-3435-6
 8. Roman Czarnecki, Andrzej Bieniek.: Klasyfikacje zaawansowania nowotworów złośliwych skóry „guz – węzły – przerzuty” (tumor, noduli, metastases, TNM) W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.28-30
 9. Andrzej Bieniek, Marek Pudełko, Łukasz Matusiak.: Leczenie nowotworów skóry W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.221-247
 10. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur.: Podział nowotworów skóry W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.22-23
 11. Alina Jankowska-Konsur, Andrzej Bieniek.: Przerzuty do skóry W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.213-215
 12. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur, Piotr Nockowski, Maria Barancewicz-Łosek, Zdzisław Woźniak, Marek Pudełko, Piotr Dzięgiel, Klaudiusz Łuczak, Bogusław Pałczyński, Anna Kołodziej, Roman Czarnecki, Łukasz Matusiak.: Rozrosty pochodzenia naskórkowego W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.31-93
 13. Andrzej Wojnar, Andrzej Bieniek.: Rozrosty pochodzenia wirusowego W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.215-220
 14. Maria Cisło, Andrzej Bieniek, Roman Czarnecki, Piotr Dzięgiel.: Rozrosty wywodzące się z melanocytów (melanocytic neoplasma) W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.123-154
 15. Eugeniusz Baran, Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak, Maria Barancewicz-Łosek, Alina Jankowska-Konsur, Łukasz Matusiak.: Rozrosty wywodzące się z przydatków skóry W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.94-122
 16. Andrzej Bieniek, Andrzej Wojnar, Zbigniew Rybak, Maria Cisło, Piotr Nockowski, Łukasz Matusiak.: Rozrosty wywodzące się z tkanek mezenchymalnych W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.155-204
 17. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur.: Wywiad lekarski, badanie przedmiotowe i badania dodatkowe W:Nowotwory skóry : klinika, patologia, leczenie ; red. nauk. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Alina Jankowska-Konsur; Łódź : Galaktyka, 2008; s.21-22
 18. Andrzej Bieniek, Danuta Okulewicz-Gojlik.: Oddział Chirurgii Plasycznej Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu W:Chirurgia dolnośląska i opolska 1945-2009 ; kom. red. Wojciech Witkiewicz, Bogdan Łazarkiewicz, Waldemar Kozuschek; Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009; s.219-221 ISBN 978-83-229-3034-2
 19. Andrzej Bieniek, Maria Cisło, Zdzisław Woźniak, Anna Salwa, Maria Kozioł.: Chirurgia mikrograficzna Mohsa W:Dermatochirurgia ; pod red. Adama Włodarkiewicza; Wrocław : Cornetis, 2009; s.147-159 ISBN 978-83-61415-07-7
 20. Andrzej Bieniek, Łukasz Matusiak, Alina Jankowska-Konsur.: Materiały szewne i techniki szycia chirurgicznego W:Dermatochirurgia ; pod red. Adama Włodarkiewicza; Wrocław : Cornetis, 2009; s.61-69 ISBN 978-83-61415-07-7
 21. Andrzej Bieniek, Łukasz Matusiak, Alina Jankowska-Konsur.: Odsysanie i przeszczepianie tkanki tłuszczowej W:Dermatochirurgia ; pod red. Adama Włodarkiewicza; Wrocław : Cornetis, 2009; s.411-423 ISBN 978-83-61415-07-7
 22. Andrzej Bieniek, Łukasz Matusiak.: Nowotwory skóry – co nowego? W:Dermatologia – co nowego? T.1 ; pod red. Jacka Szepietowskiego, Adama Reicha; Wrocław : Cornetis, 2009; s.151-169 (Nowości z Dermatologii) ISBN 978-83-61415-08-4

Książki

 1. Bieniek A, Baran W: Podstawowy kurs chirurgii skóry, Urban i Partner, Wrocław 2005 ( I wyd.) , 2017 (II wyd.)
 2. Bieniek A, Orzechowska-Juzwenko K, Głowacka K, Hurkacz M, Terpiński J: Tumescencyjne znieczulenie nasiękowe i jego znaczenie we współczesnej chirurgii, Medpharm Wrocław, 2007
 3. Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak. Rak skóry – leczenie metodą Mohsa. Edra Urban Wrocław 2019 ISBN: 978-83-66310-21-6

 

 

 

 

Call Now Button