UA
flowers flowers 2 3

Leczenie ginekomastii

Co to jest ginekomastia ?

Ginekomastia to dolegliwość występująca u chłopców lub dojrzałych mężczyzn, w której dochodzi do powiększenia gruczołów piersiowych. Gruczoł piersiowy u mężczyzn, podobnie jak u kobiet zbudowany jest głównie z tkanki tłuszczowej i tkanki gruczołowej zawierającej receptory dla hormonów płciowych – głównie estrogenów. Ze względu na to, że dominującym hormonem płciowym u mężczyzn jest testosteron, gruczoły piersiowe nie są u mężczyzn tak rozbudowane, jak u kobiet. W niektórych sytuacjach dochodzi jednak do ich przerostu, co nazywamy ginekomastią.

Jakie występują rodzaje ginekomastii ?

W zależności od tego, jaka tkanka ulega przerostowi rozróżniamy trzy postacie ginekomastii:

 • Ginekomastia prawdziwa – wówczas, gdy przerostowi ulega tkanka gruczołowa zlokalizowana pod otoczkami sutkowymi
 • Ginekomastia rzekoma (tzw. pseudoginekomastia, lipomastia) – wówczas, gdy przerostowi ulega tkanka tłuszczowa zlokalizowana pod otoczkami sutkowymi i pod skórą nad mięśniami piersiowymi
 • Ginekomastia mieszana – wówczas gdy przerostowi ulegają obie tkanki gruczołowa i tłuszczowa. Jest to najczęstsza postać ginekomastii.

Jakie są przyczyny ginekomastii ?

Przyczyna pojawienia się ginekomastii w większości przypadków pozostaje nieznana. Jednakże zawsze należy wykluczyć poważne schorzenia, których ginekomastia może być pierwszym objawem.

Przyczyną wystąpienia ginekomastii prawdziwej mogą być:

 • choroby prowadzące do zwiększonej produkcji estrogenów na przykład guzy jąder, czy przerost kory nadnerczy
 • sytuacje, w których dochodzi do spadku poziomu androgenów i testosteronu na przykład po stosowaniu sterydów anabolicznych lub innych leków, w przypadku marskości wątroby, nadczynności tarczycy, po przebytych operacjach na jądrach lub gruczole krokowym, a także fizjologicznie w okresie andropauzy na skutek starzenia się.

Przyczynami ginekomastii rzekomej mogą być:

 • nadmierna otyłość i niewłaściwe nawyki żywieniowe prowadzące do pojawienia się poduszek tłuszczu pod otoczkami sutkowymi
 • gwałtowny spadek masy ciała na skutek odchudzania się, powodujący pozostanie nadmiaru skóry z przerośniętą tkanką tłuszczową zlokalizowaną w tkance podskórnej pod otoczkami sutkowymi i pod skórą nad mięśniami piersiowymi.

Jakie są sposoby leczenia ginekomastii?

Po określeniu rodzaju ginekomastii, należy wykluczyć poważne choroby, którym towarzyszy ginekomastia, wymagające leczenia farmakologicznego. Po ich wykluczeniu, można zakwalifikować pacjenta do jednego z trzech podstawowych sposobów leczenia:

 • chirurgiczne usunięcie tkanki gruczołowej (metoda najskuteczniejsza i właściwa w przypadku ginekomastii prawdziwej)
 • liposukcja tkanki tłuszczowej zgromadzonej pod otoczkami sutkowymi i nad mięśniami piersiowymi (metoda skuteczna w przypadku ginekomastii rzekomej tzw. lipomastii).
 • połączenie liposukcji tkanki tłuszczowej z chirurgicznym usunięciem tkanki gruczołowej.

Jak przebiega kwalifikacja przed zabiegiem?

Każdy pacjent przed zabiegiem usunięcia ginekomastii przechodzi wizytę kwalifikacyjną do zabiegu. Przed wizytą zalecamy przysłanie do naszej kliniki na adres: ginekomastia@medfemina.pl własnoręcznie wykonanego zdjęcia klatki piersiowej od przodu, bez widoku twarzy oraz podanie wieku, wzrostu, wagi, stosowanych leków, przebytych chorób i przebytych zabiegów operacyjnych. Przesłanie tych informacji umożliwi naszemu personelowi wstępne umówienie pacjenta na konsultację z lekarzem w sprawie usunięcia ginekomastii. Na wizycie konsultacyjnej pacjent jest badany przez lekarza i otrzymuje do wykonania wykaz badań niezbędnych do postawienia właściwego rozpoznania ginekomastii, wykluczenia innych chorób którymi objawia się ginekomastia oraz pozwalających na bezpieczne przeprowadzenie znieczulenia i zabiegu usunięcia ginekomastii. Wśród zaleconych badań mogą być badania krwi, badania moczu, badania hormonalne oraz zawsze badanie USG gruczołów piersiowych. Wówczas też ustalany jest sposób przeprowadzenia zabiegu usunięcia ginekomastii, jego zakres i zaproponowany wstępny termin. Zostaje wówczas również dobrany rozmiar pasa uciskowego, który będzie nosił pacjent przez 8 tygodni po zabiegu usunięcia ginekomastii. Po wykonaniu przez pacjenta zaleconych badań i przesłaniu ich do naszej kliniki drogą mailową, badania są konsultowane przez lekarza. W przypadku braku przeciwwskazań do zabiegu, nasza klinika potwierdza wcześniej ustalony termin zabiegu, bądź ustalany jest inny termin zabiegu usunięcia ginekomastii, dogodny dla pacjenta.

Jak należy się przygotować do zabiegu ?

 • 7 dni przed zabiegiem usunięcia ginekomastii nie wolno przyjmować leków obniżających krzepnięcie krwi (aspiryna, acenokumarol), ani innych leków przeciwzapalnych
 • w przypadku obfitego zarostu na klatce piersiowej wskazane jest 3 dni przed zabiegiem usunięcia ginekomastii, ogolenie klatki piersiowej z następową dezynfekcją skóry preparatem Octenisept
 • w dniu zabiegu usunięcia ginekomastii pacjent powinien powstrzymać się od jedzenia 6 godzin przed zabiegiem
 • można spożywać płyny do 2 godzin przed zabiegiem usunięcia ginekomastii
 • bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wziąć prysznic i umyć mydłem klatkę piersiową
 • pacjent przyjmowany jest do szpitala Medfemina około 1 godzinę przed zabiegiem.

Jak wygląda usunięcie ginekomastii ?

Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent podpisuje w obecności lekarza formularz pisemnej zgody na usunięcie ginekomastii. Następnie lekarz zaznacza markerem na skórze obszary piersi, które będą poddane zabiegowi liposukcji i chirurgicznemu usunięciu ginekomastii oraz wykonuje dokumentację zdjęciową.

Zabieg usunięcia ginekomastii wykonywany jest na stole operacyjnym, na sali operacyjnej, w pozycji leżącej na wznak, w obecności anestezjologa. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym dożylnym, w trakcie którego pacjent śpi, połączonym ze znieczuleniem miejscowym i tzw. znieczuleniem tumescencyjnym. Znieczulenie to polega na wprowadzeniu w tkankę podskórną roztworu zawierającego środki znieczulające miejscowo, obkurczające naczynia krwionośne i rozbijające komórki tłuszczowe. Po podaniu znieczulenia lekarz wykonuje łącznie dwa do czterech nacięć szerokości 5 mm przez które wprowadza kaniule służące do podania znieczulenia tumescencyjnego i liposukcji tkanki tłuszczowej. Po odessaniu tkanki tłuszczowej, wykonywane jest półkoliste nacięcie na dolnej granicy otoczki sutkowej i skóry, przez które usuwana jest chirurgicznie lub laserowo przerośnięta tkanka gruczołowa. Następnie po skontrolowaniu krwawienia zakładane są szwy wchłanialne na tkanki podskórne oraz wchłanialny szew ciągły na wykonane poprzednio półkoliste nacięcie. Po zabiegu usunięcia ginekomastii na rany zakładane są sterylne opatrunki oraz pas uciskowy. Usunięta chirurgicznie tkanka gruczołowa wysyłana jest do badania histopatologicznego, którego wynik otrzymuje pacjent na wizycie kontrolnej po około 4 tygodniach od zabiegu.

Jakie są zalecenia po zabiegu ?

Po zabiegu usunięcia ginekomastii pacjent musi nosić (w dzień i w nocy) pas uciskowy zapobiegający powstaniu krwiaków i zbieraniu się płynu wysiękowego pod skórą. Przeważnie pas uciskowy po zabiegu usunięcia ginekomastii musi być noszony non stop przez 4 tygodnie od zabiegu, a przez kolejne 4 tygodnie zakładany na dzień i zdejmowany na noc. Po około 6 godzin po zabiegu usunięcia ginekomastii pacjent wypisywany jest do domu. W przypadku pacjentów przyjeżdżających do zabiegu z miejscowości położonych poza Wrocławiem lub zakończenia zabiegu późnym popołudniem istnieje możliwość pozostania na jedną dobę w komfortowych warunkach, w szpitalu Medfemina. Wówczas pacjent wypisywany jest do domu przed południem następnego dnia po zabiegu usunięcia ginekomastii.

Do domu pacjent otrzymuje receptę na antybiotyk, podskórne zastrzyki przeciwzakrzepowe i środki przeciwbólowe. Pierwsza wizyta kontrolna i pierwsza zmiana opatrunków wykonywana jest 7 dni po wykonanym zabiegu usunięcia ginekomastii. Kolejna wizyta kontrolna ma miejsce po 4 tygodniach, a ostatnia po 8 tygodniach od zabiegu. Pełne wygojenie ran pooperacyjnych następuje po około 4 tygodniach od zabiegu usunięcia ginekomastii, ale pewne nierówności tkanek mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy.

Call Now Button