UA
flowers flowers 2 3

OPERACJE TARCZYCY I BIOPSJE PIERSI

Biopsja tarczycy

Pacjentka musi posiadać aktualne badanie USG tarczycy, mile widziana jest konsultacja endokrynologa. Biopsja wykonywana jest pod kontrolą USG, bez znieczulenia, ale wszystkie pacjentki deklarują, że jest prawie bezbolesna ze względu na bardzo cienką igłę.

Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Operacje tarczycy

Tarczyca to gruczoł dokrewny odpowiedzialny za produkcję hormonów pełniących ważną funkcję w regulowaniu procesów metabolicznych zachodzących w organizmie. Położony jest na przedniej powierzchni szyi, przylegając do chrząstki tarczowej krtani i tchawicy. Składa się z dwóch płatów (prawego i lewego) połączonych cieśnią. W okolicy tarczycy położone są przytarczyce oraz przebiega nerw krtaniowy wsteczny, unerwiający struny głosowe.

Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Biopsja mammotomiczna piersi

Wykonywana jest w celu diagnostyki wyłącznie niepalpacyjnych guzków piersi, (niewyczuwalnych w badaniu fizykalnym). Ma zastosowanie zazwyczaj przy guzkach o średnicy do około 10 mm. Przeprowadza się ją pod kontrolą USG, w znieczuleniu miejscowym i trwa około 15 min.
Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Biopsja gruboigłowa „tru-cut” piersi

Biopsja gruboigłowa „tru-cut” – służy do pobierania wycinków z większych guzków, zarówno palpacyjnych jak i niewyczuwalnych. Jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przypadku guzków podejrzanych o charakter nowotworowy.

Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Biopsja cienkoigłowa

Biopsja cienkoigłowa guzków piersi, kiedyś popularna, obecnie nie jest wykonywana w ośrodkach specjalistycznych ze względu na odsetek nieprecyzyjnych rozpoznań oraz na małą ilość dostarczanych informacji.

Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Punkcja torbieli piersi

Punkcja torbieli piersi wykonywana jest w przypadku, gdy pacjentka zgłasza skargi na wyczuwalną i bolesną torbiel i gdy jesteśmy pewni, że to tylko torbiel jest źródłem bólu, a nie mamy do czynienia z uogólnioną bolesnością i tkliwością całej piersi. Wykonywana jest również z powodów psychologicznych, kiedy pacjentka ma świadomość, że wyczuwalna zmiana w piersi nie jest guzem, a torbielą ale sam fakt wyczuwania takiej zmiany przy każdej kąpieli lub samobadaniu piersi, budzi lęk.
Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Usunięcie guzka piersi

Operacja chirurgicznego usunięcia guzka piersi wymaga wcześniejszej wizyty kwalifikacyjnej u lekarza, który ma operować Pacjentkę.
Bezpośrednio przed zabiegiem nie można stosować leków przeciwzakrzepowych z wyjątkiem zastrzyków Clexane, Fragmin, Neoparin. Wszelkie indywidualne modyfikacje leczenia przeciwzakrzepowego uzgadniane są z chirurgiem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przeczytaj o tym więcej tutaj.

Call Now Button