UA
flowers flowers 2 3

Biopsje piersi

Biopsja mammotomiczna

Wykonywana jest w celu diagnostyki wyłącznie niepalpacyjnych guzków piersi, (niewyczuwalnych w badaniu fizykalnym). Ma zastosowanie zazwyczaj przy guzkach o średnicy do około 10 mm. Przeprowadza się ją pod kontrolą USG, w znieczuleniu miejscowym i trwa około 15 min.
Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Biopsja gruboigłowa

Biopsja gruboigłowa „tru-cut” – służy do pobierania wycinków z większych guzków, zarówno palpacyjnych jak i niewyczuwalnych. Jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przypadku guzków podejrzanych o charakter nowotworowy.

Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Biopsja cienkoigłowa

Biopsja cienkoigłowa guzków piersi, kiedyś popularna, obecnie nie jest wykonywana w ośrodkach specjalistycznych ze względu na odsetek nieprecyzyjnych rozpoznań oraz na małą ilość dostarczanych informacji.

Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Punkcja torbieli piersi

Punkcja torbieli piersi wykonywana jest w przypadku, gdy pacjentka zgłasza skargi na wyczuwalną i bolesną torbiel i gdy jesteśmy pewni, że to tylko torbiel jest źródłem bólu, a nie mamy do czynienia z uogólnioną bolesnością i tkliwością całej piersi. Wykonywana jest również z powodów psychologicznych, kiedy pacjentka ma świadomość, że wyczuwalna zmiana w piersi nie jest guzem, a torbielą ale sam fakt wyczuwania takiej zmiany przy każdej kąpieli lub samobadaniu piersi, budzi lęk.
Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Usunięcie guzka piersi

Operacja chirurgicznego usunięcia guzka piersi wymaga wcześniejszej wizyty kwalifikacyjnej u lekarza, który ma operować Pacjentkę.
Bezpośrednio przed zabiegiem nie można stosować leków przeciwzakrzepowych z wyjątkiem zastrzyków Clexane, Fragmin, Neoparin. Wszelkie indywidualne modyfikacje leczenia przeciwzakrzepowego uzgadniane są z chirurgiem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przeczytaj o tym więcej tutaj.

Call Now Button