UA
flowers flowers 2 3

Rozstęp mięśni brzucha

Laparoskopowe usunięcie rozstępu mięśnia prostego brzucha

Mięsień prosty brzucha znajduje się w samym jego centrum i dzieli się na dwie części, połączone kresą białą. Mięśnie przylegają do siebie wzdłuż tej kresy białej. Zdarza się jednak, że kresa biała ulega zwiotczeniu i poszerzeniu a mięśnie brzucha rozchodzą się. Tę nieprawidłowość nazywamy rozstępem (rozejściem) mięśni prostych brzucha.

Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Dr Dariusz Houdail

Przeczytaj o tym więcej tutaj.


Cennik

Przeczytaj o tym więcej tutaj.

Call Now Button