UA
flowers flowers 2 3

Znieczulenia do cięć cesarskich

Na Twoje życzenie każdy poród może zostać znieczulony przez nasz zespół anestezjologiczny. Do wyboru posiadamy kilka metod łagodzenia lub całkowitego eliminowania bólu porodowego. O zastosowaniu znieczulenia i wyborze metody decydujesz Ty wspólnie z lekarzem anestezjologiem.

Dr Arkadiusz Bartkowiak, Ordynator Anestezjologii:

Znieczulenie zewnątrzoponowe

Jest preferowanym rodzajem znieczulenia porodu. Znieczulenie to polega na podaniu leków znieczulających poprzez cienki cewnik wprowadzony do przestrzeni zewnątrzoponowej w okolicę struktur nerwowych doprowadzając do zmniejszenia odczuwania bólu. Oprócz zahamowania odczuwania bólu pacjentka nie odczuwa również zimna, ciepła, w niektórych sytuacjach zostaje również w różnym stopniu wyłączona motoryka. Celem tej formy analgezji nie jest całkowite zniesienie bólu, lecz obniżenie jego nasilenia do stopnia akceptowalnego przez rodzącą. Zbyt głęboka blokada skutkuje bowiem spadkiem sprawności mięśni i może prowadzić do znacznego wydłużenia porodu.

Znieczulenie podpajęczynówkowe

Znieczulenie to zwane również rdzeniowym jest odmianą blokady centralnej, gdzie lek znieczulenia miejscowego wprowadzany jest bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego powodując blokadę czuciowo-ruchową trwającą przeciętnie od 1,5 do 3 godzin. Znieczulenie to wykonywane jest bardzo cienkimi igłami o specjalnie skonstruowanym szlifie minimalizującym możliwość wystąpienia powikłań. Wykonuje się je najczęściej w części lędźwiowej kręgosłupa. Znieczulenie to jest preferowane do zabiegów poniżej pępka ( cięcie cesarskie, plastyka pochwy).

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne oznacza w pełni kontrolowane i odwracalne zniesienie stanu przytomności i odczuwania bólu. Pacjent znajduje się w stanie przypominającym głęboki sen, nie reaguje na bodźce bólowe. Leki stosowane podczas tego znieczulenia podawane są drogą dożylną a także wziewną.

Aby uzyskać najlepszy efekt lekarze anestezjolodzy łączą ze sobą techniki znieczulenia ogólnego ze znieczuleniem miejscowym. Połączenie znieczulenia ogólnego ze znieczuleniem miejscowym pozwala na zmniejszenie dawek leków znieczulających, skraca czas potrzebny do wybudzenia się ze znieczulenia oraz wydłuża okres bezbólowy bezpośrednio po operacji.

Istnieje kilka form znieczulenia ogólnego, podczas którego pacjentka może oddychać samodzielnie lub wymagać intubacji i podłączenia do respiratora. O formie planowanego znieczulenia zadecyduje lekarz anestezjolog, oczywiście przy pełnej zgodzie wyrażanej przez pacjentkę.

TENS

Przezskórna stymulacja nerwów (transcutaneous electrical nerve stimulation) jest potwierdzoną klinicznie, nieinwazyjną i niefarmakologiczną metodą łagodzenia bólu –t akże porodowego. Dzieje się to poprzez zwiększenie wydzielania endorfin (hormonów szczęścia, naturalnych substancji przeciwbólowych) a także ograniczenie liczby bodźców bólowych docierających do świadomości. Zabieg ten wykonuje się poprzez specjalne elektrody naklejane w okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Pacjentka odczuwa przyjemne mrowienie w miejscu aplikacji oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Entonox

To mieszanina tlenu i podtlenku azotu (gazu rozweselającego) w stosunku 1:1 podawana do oddychania w trakcie porodu poprzez specjalny, jednorazowy automat oddechowy celem zmniejszenia dolegliwości bólowych. Lek ten oprócz obniżenia nasilenia bólu i podniesienia jego progu odczuwania ma działanie rozluźniające oraz uspokajające. Jest on stosowany, kiedy potrzebny jest efekt przeciwbólowy o szybkim początku i zakończeniu działania oraz kiedy leczony ból ma nasilenie łagodne do umiarkowanego i jest ograniczony w czasie. Entonox rozwija działanie przeciwbólowe już po kilku wdechach. Działanie to ustępuje w ciągu kilku minut od zaprzestania podawania.

tagi: znieczulenie porodu Wrocław, gdzie poród w znieczuleniu we Wrocławiu, rodzaje znieczuleń porodowych, znieczulenie na życzenie poród Wrocław

Call Now Button